Έχετε παρατηρήσει ότι τον τελευταίο καιρό αμφισβητείτε έντονα τους γονείς σας;
Μην προβληματίζεστε, είναι απόλυτα λογικό.
Κατά την εφηβική ηλικία, παύουμε να αποδεχόμαστε την αυθεντία των γονιών, τους απορρίπτουμε γιατί η ανάγκη μας , σ αυτήν τη φάση είναι, αφενός να βρούμε νέα πρότυπα συμπεριφοράς και αφετέρου να ανεξαρτητοποιηθούμε.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αλλάζουν τα συναισθήματα απέναντι στους γονείς, ούτε ότι σταματάμε να θέλουμε την ασφάλεια του οικογενειακού περιβάλλοντος.
Αυτά λοιπόν τα αλληλοσυγκρουόμενα συναισθήματα έχουν αποδέκτες τους ίδιους τους γονείς οι οποίοι με τη σειρά τους πρέπει να αναγνωρίζουν ότι η απορριπτική στάση των παιδιών τους είναι, αναμενόμενη και υγιής συμπεριφορά της εφηβείας.
Άλλωστε οι γονείς των εφήβων έχουν διαφορετική
αίσθηση για τη ζωή και διαφορετικές ανάγκες οπότε η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη!
Τώρα, το πώς θα είναι η ποιότητα των σχέσεων μεταξύ εφήβων – γονιών κατά αυτή τη φάση, εξαρτάται κυρίως από
την προσωπικότητα των γονιών, από τον τρόπο που έχουν μάθει όλα τα προηγούμενα
χρόνια να επικοινωνούν με το παιδί τους και από την απόφασή τους να περάσουν
σταδιακά σε μια σχέση που απαιτεί περισσότερη αυτονομία και ισοτιμία γιατί αυτή είναι η ροή της εξέλιξης!
Πάντως, να είστε σίγουρη ότι περνώντας από την εφηβεία και μεγαλώνοντας οι σχέσεις με τους γονείς όχι απλά θα ομαλοποιηθούν ξανά αλλά θα γίνουν και πιο ουσιαστικές!