Ο Νίτσε υποστήριζε πως «ελάχιστοι άνθρωποι υπάρχουν που, μόλις βρεθούν σε αμηχανία ως προς την επιλογή θέματος για συζήτηση, δεν αποκαλύπτουν τα πιο σημαντικά μυστικά κάποιου φίλου». Με άλλα λόγια είναι κανείς κυρίαρχος των όσων κρατά για τον εαυτό του και «σκλάβος» των όσων λέει. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικές με το τι λέτε και σε ποιον τον λέτε, αφού η πληροφορία που δίνετε μπορεί να επανεμφανιστεί στην πιο ακατάλληλη στιγμή. Πόσες φόρες σας έχει τύχει να μοιραστείτε ένα βίωμα ενός φίλου σας; Η να μάθετε ότι το μυστικό σας διαδόθηκε; Πως έχετε αισθανθεί;

Θα πρέπει να είναι κανείς πολύ επιφυλακτικός με τα όσα λέει αλλά και με τα πρόσωπα που τα μοιράζεται, τα όποια υιοθετούν το ρόλο του ανακριτή για να κλέψουν όλη την ενέργεια.