Η χρήση της πισίνας δεν θεωρείται απαγορευτική. Ωστόσο, πολλές φορές, το χλωριωμένο νερό μπορεί να ευνοήσει την δημιουργία κολπίτιδας. Αυτό συμβαίνει γιατί μέσα στον κόλπο συνυπάρχουν καλά και κακά μικρόβια. Το χλώριο σκοτώνει και τα μεν και τα δε, με αποτέλεσμα τα κακά μικρόβια που απομένουν, να αναπτύσσονται υπέρμετρα και έτσι να δημιουργούν κολπίτιδα. Όπως και με την χρήση της πισίνας, έτσι και το μπάνιο στην θάλασσα, αλλάζει την χλωρίδα του κόλπου με αποτέλεσμα να ευνοείται η ανάπτυξη κακών μικροβίων. Επιπλέον, η χαμηλή θερμοκρασία της θάλασσας μπορεί να δημιουργήσει αγγειοσύσπαση, με αντίστοιχα αποτελέσματα.