Στην Ελλάδα, λόγω κλίματος, η εφηβεία ξεκινά περίπου στην ηλικία των 11 ετών. Διαρκεί 1½ με 2 χρόνια και με την ολοκλήρωσή της, περίπου στην ηλικία των 13 ετών, έχει ολοκληρωθεί και η ωρίμανση των οργάνων αναπαραγωγής. Έτσι η νεαρή γυναίκα διαθέτει πλέον μία εύρυθμη ορμονική γενετήσια λειτουργία και μία φυσιολογική, ρυθμική περίοδο. Βέβαια, δεν αποκλείεται η εμφάνισή της να γίνει 1-2 χρόνια νωρίτερα ή 2-3 χρόνια αργότερα και να ολοκληρωθεί σε αντίστοιχο χρόνο.