Οι γονείς έχουν τεράστια δύναμη και επιρροή πάνω στα παιδιά. Μπορούν να αποφασίζουν τι θα συμβεί, πότε και για πόσο χρονικό διάστημα. Έχουν την εξουσία να αποφασίζουν τι είναι δίκαιο και τι όχι, να ελέγχουν και να προγραμματίζουν. Αρκετά συχνά όμως, ξεχνούν πως τα παιδιά έχουν τις ικανότητες και τις δυνατότητες να συμβάλλουν με έναν θετικό και ευρηματικό τρόπο στην ανάπτυξη και στη μάθησή τους. Αν οι γονείς τους δείξουν εμπιστοσύνη, τα αντιμετωπίζουν ως ικανά και άξια, τότε και εκείνα θα μάθουν να βλέπουν έτσι τον εαυτό τους. Νιώθουν αυτοπεποίθηση και προσπαθούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες που χρειάζονται. Για να χτίσουν αυτή την αυτοπεποίθηση όμως, πρέπει να έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν, να βιώσουν εμπειρίες και να μοιραστούν τις αποφάσεις τους σχετικά με το τι θα κάνουν και πώς θα το κάνουν.
Ο βαθμός συμμετοχής εξαρτάται από την ηλικία, τις ανάγκες και τις δυνατότητες του παιδιού. Το ζητούμενο είναι οι γονείς να δίνουν την ευκαιρία για συμμετοχή. Οι εκφράσεις «τι θα ήθελες;», «εσύ τι πιστεύεις», «ποια είναι η γνώμη σου;» λειτουργούν ως ανοίγματα στην επικοινωνία. Το παιδί νιώθει χαρούμενο που οι γονείς του εκτιμούν και αποζητούν την άποψη του. Ενδιαφέρονται για τα συναισθήματα και τις ανάγκες τους. Με τη σειρά του εκείνο προσπαθεί να ανταποκριθεί στην εμπιστοσύνη σας.