Οι ανωμαλίες περιόδου που χρειάζονται άμεση ιατρική αντιμετώπιση είναι:

 

Η εμφάνιση αίματος ανάμεσα σε δύο περιόδους.

Η αμηνόρροια, η πολύ μειωμένη δηλαδή ροή αίματος ή παντελής απουσία περιόδο.

Η δυσμηνόρροια, η οποία χαρακτηρίζεται από υπερβολικούς σπασμούς και πόνους κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Η αραιομηνόρροια, όταν δηλαδή οι κύκλοι της περιόδου απέχουν μεταξύ τους περισσότερες από 35 ημέρες.

Η μηνορραγία, δηλαδή η ασυνήθιστα μεγάλη ή παρατεταμένη ροή αίματος.

Οι ανωμαλίες στην περίοδο μπορεί να προκληθούν από:

   Ορμονικές διαταραχές. Περίπου το 90% των περιπτώσεων ανωμαλιών στην περίοδο, οφείλονται σε αυτές.

  Ψυχολογικές διαταραχές, είτε λόγω αλλαγής περιβάλλοντος (π.χ. αλλαγή χώρας, σπιτιού, επαγγελματικού χώρου) είτε λόγω        άλλων προβλημάτων, όπως προσωπικές σχέσεις κ.ά.

   Αυστηρές ή μη ισορροπημένες δίαιτες.

   Λήψη κάποιων φαρμάκων.