Η διάρκεια της περιόδου στην εφηβική ηλικία είναι μεγαλύτερη από αυτήν που παρατηρείται μετά την ενηλικίωση. Συγκεκριμένα, στην εφηβική ηλικία, ο μέσος όρος διάρκειας της περιόδου είναι οι 7 ημέρες, ενώ στις ενήλικες γυναίκες ο μέσος όρος διάρκειας της περιόδου είναι περίπου 4-5 ημέρες.