Εύκολα καταλαβαίνεις τους ανθρώπους που δεν μπορούν να μετρήσουν μέχρι το δέκα. Τους βρίσκεις πάντα μπροστά σου στο ταμείο “express” των σούπερ-μάρκετ…!!!