Σύμφωνα με τη ψυχολογία, το γυναικείο φύλο έζησε για εκατομμύρια χρόνια στην «εστία» του, όσο το ανδρικό φύλο είχε αναλάβει τον ρόλο του κυνηγού. Έτσι, ανέπτυξαν πολύ περισσότερο τον χειρισμό της γλώσσας και επιδόθηκαν στην ανάλυση των συναισθημάτων και των εμπειριών τους. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε πως το γυναικείο φύλο ανέπτυξε περισσότερο την «τέχνη» της επικοινωνίας και έμαθε να μοιράζεται τα πάντα. Γι΄αυτό τα κορίτσια μπορούν να αναπτύξουν συζητήσεις σχεδόν για κάθε θέμα επιχειρηματολογώντας πάνω σε αυτό. Είναι αχώριστες με τις φίλες τους καθώς είναι για αυτές ένα σημαντικό κομμάτι στη ζωή τους το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά τους.