Η φιλία των κοριτσιών χαρακτηρίζεται από την προθυμία ανταλλαγής συναισθημάτων, κρυφών επιθυμιών και ανομολόγητων εμπειριών. Αποκαλύπτουν κομμάτια του εαυτού τους που σπάνια θα ομολογούσαν σε αγόρια. Οι φίλοι για τα αγόρια λειτουργούν ως “συνεργάτες”. Οι φίλες για τα κορίτσια ως σύμμαχοι ψυχής. Πρόσφατη μελέτη αγγλικού πανεπιστημίου έδειξε ότι τα κορίτσια δημιουργούν ουσιαστικότερες και μακροβιότερες φιλίες συγκριτικά με τα αγόρια. Η μελέτη έγινε σε 10.000 κορίτσια και διήρκεσε 10 χρόνια. Σε αυτήν επιβεβαιώθηκε η άποψη ότι τα κορίτσια έχουν περισσότερες πιθανότητες να μην αλλάξουν φίλες στη διάρκεια της δεκαετίας, ότι δεν εγκαταλείπουν εύκολα τις φίλες τους και ότι στέκονται δίπλα σε αυτές ακόμη και στις πιο δύσκολες περιστάσεις. Στην ίδια μελέτη διαπιστώθηκε ότι το 75% των σταθερών φιλικών δεσμών είναι του ίδιου φύλου.